English
Russia

Tausta rotupuhtaiden villisikojen rekisteröinnille

Riistankasvattajat ry:n jäsenten kasvattamat villisiat ovat rotupuhtaita ja rekisteröityjä. Elintarvikelaki kieltää kuluttajien harhaanjohtamisen pakkausmerkinnöillä. Jotta rotupuhtaat eläimet saadaan erotetuksi risteytetyistä, rotupuhtaille villisioille luotiin rekisteröintijärjestelmä, joka pohjautuu vastaavaan järjestelmään kesysikapuolella. Elintarvikkeiden jäljitettävyysvaatimuksen täydennykseksi kaikille Riistankasvatajat ry:n villisikatiloille on laadittu myös kattavat omavalvontajärjestelmät.

Rekisteröintijärjestelmän loi ja sitä ylläpitää Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta, joka ylläpitää myös kesysikojen rekisteröintijärjestelmää. Villisikarekisterissä ovat mukana kaikki rotupuhtaita villisikoja Suomessa kasvattavat tilat. Eläimen hyväksyminen rekisteriin edellyttää sekä feno- että genotyypin määritystä. Rekisteröitävä eläin valokuvataan ja sen tulee täyttää villisialle lajityypilliset ulkoisten tunnusmerkkien vaatimukset. Genotyypin määrittämistä varten eläimestä otetaan karvanäyte, josta tutkittavien DNA markkereiden perusteella on nähtävissä eläimen rotupuhtaus. Myös eläimen käyttäytyminen huomioidaan ja sen tulee olla lajityypillistä. Rekisteröity eläin voidaan merkitä korvamerkillä.

Rekisteröinnin myötä eläimen jälkeläisten lihaa ja siitä valmistettuja lihajalosteita voidaan markkinoida villisian lihana.

 
   
 
NettiTieto Oy