English
Russia

Toinen Suomeen siirtoistutettu hirvieläinlaji on kuusipeura (Dama dama). Ensimmäisen kerran kuusipeuroja tuotiin Suomeen jo 1890-luvulla. Tarhaolosuhteissa eläimet menestyivät hyvin, mutta luontoon päästettyinä kanta tuhoutui. Uusia peuroja tuotiin Ruotsista sekä 1930-luvulla että 1950-luvulla. Näiden istutusten tuloksena kuusipeura kuuluu nykyisin riistaeläimistöömme, joskin sen elinalueet ovat melko suppeat. Pääosa kuusipeuroista elää Uudenmaan pohjoisosissa ja Etelä-Hämeen eteläosissa. Erillinen kuusipeura-alue on Inkoon saaristossa. Vaikka kannat ovat suhteellisen pienet, joukossa on todellisia valioyksilöitä. Vuotuinen saalismäärä on 20–60 eläimen luokkaa.

Pituutta kuusipeuralla on suurimmillaan n. 140 cm. Säkäkorkeus on n. 100 cm. Urosten paino on 100–120 kg, naaraiden 50–60 kg.

дним из искусственно подсаженных в природу Финляндии диких животных явля ется представитель семейства олен евых-лань европейская (Dama dama).
Впервые лани были привезены в Финляндию в 1890 -х годах. В питомниках популяция ланей процветала, но когда животных выпустили на свобо ду все они погибли.
Новые партии ланей были завезены и з Швеции в 1930-х и в 1950-х годах. Их потомкам удалось выжить в условиях дикой природы и теперь лань европейская является одним из
представителей финской фауны. В Финляндии лань обитает не повсеместно, а на ограниченных территориях в северной части столи чного региона и в южной части региона Этеля
-Хяме. Также на островном архипелаге Инкоо проживает небольшая популяция ланей. Хотя численность ланей в Финляндии невелика, они являются чистопородным и представителями вида.
Лань европейская имеет длину тела до 140 см, высоту в холке до 100 см. Самцы весят 100-120кг, самки -50-60кг
 

 

 
   
 
NettiTieto Oy